הבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי לוּקָס
The Holy Gospel According to Luke
Franz Delitzsch Translation

Main Index

לוּקָס       Luke
Luke Chapt 01   Luke Chapt 09   Luke Chapt 17
Luke Chapt 02   Luke Chapt 10   Luke Chapt 18
Luke Chapt 03   Luke Chapt 11   Luke Chapt 19
Luke Chapt 04   Luke Chapt 12   Luke Chapt 20
Luke Chapt 05   Luke Chapt 13   Luke Chapt 21
Luke Chapt 06   Luke Chapt 14   Luke Chapt 22
Luke Chapt 07   Luke Chapt 15   Luke Chapt 23
Luke Chapt 08   Luke Chapt 16   Luke Chapt 24
לאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאל